Tiếc Thương - Hồng Phượng

Lời bài hát Tiếc Thương – Hồng Phượng

Ai Rồi Cũng Ra Đi Thương Sầu Phút Chia Ly Nghe Câu Hát Thương Tình Nghệ Sĩ Yêu Tiếng Ca Cung Đàn Muôn Đời Nặng Mang Sân Khấu Bao Huy…

Read more »