Tình Như Mây Khói - Dương Ngọc Thái

Lời bài hát Tình Như Mây Khói – Dương Ngọc Thái

Bài Hát: Tình Như Mây Khói Ca Sĩ: Dương Ngọc Thái Lệ rơi cho Mối tình ngu si Lệ rơi cho Một người ra đi Khóc đi để quên đi…

Read more »
Tình Như Mây Khói - Mạnh Quỳnh

Lời bài hát Tình Như Mây Khói – Mạnh Quỳnh

 Tình Như Mây Khói Mạnh Quỳnh Em khóc đi em khóc nữa đi em Khóc để rồi quên một cuộc tình buồn Còn biết tìm ai để mà giận…

Read more »
Tình Như Mây Khói - Huỳnh Thật

Lời bài hát Tình Như Mây Khói – Huỳnh Thật

Em khóc đi em khóc nữa đi em Khóc để rồi quên một cuộc tình buồn. Còn biết tìm ai để mà giận hờn. Đêm này gặp nhau lần cuối…

Read more »