Tội Nghiệp Lắm Em - Phát Huy T4

Lời bài hát Tội Nghiệp Lắm Em – Phát Huy T4

Tại sao không Em không chu toàn bản thân Vì bao nhiêu Em đã giành hết cho người Người em thương Lại chẳng một chút thương em Để em phải…

Read more »
Tội Nghiệp Lắm Em - Thành Đạt

Lời bài hát Tội Nghiệp Lắm Em – Thành Đạt

Tại sao không Em không chu toàn bản thân Vì bao nhiêu Em đã giành hết cho người Người em thương Lại chẳng một chút thương em Để em phải…

Read more »