Trả Áo - Diệu Kiên

Lời bài hát Trả Áo – Diệu Kiên

Tiễn người đi rồi ta góp nhặt thương đau Chén biệt ly sầu ta nhấp cạn cho nhau Giấc mộng ban đầu thôi xin gửi vào đêm thâu Nào ngờ…

Read more »