Thay Cho Lời Tỏ Tình (Speed Up Version) - Kiyoshi Phan, Uyenn, DMEAN

Lời bài hát Thay Cho Lời Tỏ Tình (Speed Up Version) – Kiyoshi Phan, Uyenn, DMEAN

Anh trốn ở đâu trong tim của em Để hôm nào mình em cũng cứ thẩn thờ Từ sáng đến tối, nhìn quanh nhìn quẩn hết một ngày Đếm từng…

Read more »
Thay Cho Lời Tỏ Tình - Kiyoshi Phan, Uyenn, DMEAN

Lời bài hát Thay Cho Lời Tỏ Tình – Kiyoshi Phan, Uyenn, DMEAN

Anh trốn ở đâu trong tim của em Để hôm nào mình em cũng cứ thẩn thờ Từ sáng đến tối, nhìn quanh nhìn quẩn hết một ngày Đếm từng…

Read more »