Tại Sao Ta Không Giữ Lấy - Na Ngọc Anh, ViAM

Lời bài hát Tại Sao Ta Không Giữ Lấy – Na Ngọc Anh, ViAM

Verse: Lặng ngắm ánh sao trời / với bao mong đợi / Hạnh phúc quá xa vời / đành chôn giấu thôi / Bao ngày qua / nén thương đau…

Read more »
Có Lẽ Bên Nhau Là Sai Remix (Speed Up Vip Mix) - HHD, thaolinh, ViAM

Lời bài hát Có Lẽ Bên Nhau Là Sai Remix (Speed Up Vip Mix) – HHD, thaolinh, ViAM

Nói em nghe đi Đến lúc kết thúc thật sao Hứa trăm năm Hứa sẽ ở bên nhau bạc đầu Cớ sao anh bội bạc Quay đi chẳng đoái hoài…

Read more »
Có Lẽ Bên Nhau Là Sai - Phát Lee, ViAM

Lời bài hát Có Lẽ Bên Nhau Là Sai – Phát Lee, ViAM

Nói anh nghe đi Đến lúc kết thúc thật sao Hứa trăm năm Hứa sẽ ở bên nhau bạc đầu Cớ sao em bội bạc Quay đi chẳng đoái hoài…

Read more »
Có Lẽ Bên Nhau Là Sai (Wan Remix) - HHD, thaolinh, ViAM

Lời bài hát Có Lẽ Bên Nhau Là Sai (Wan Remix) – HHD, thaolinh, ViAM

Nói em nghe đi Đến lúc kết thúc thật sao Hứa trăm năm Hứa sẽ ở bên nhau bạc đầu Cớ sao anh bội bạc Quay đi chẳng đoái hoài…

Read more »
Có Lẽ Bên Nhau Là Sai - Khánh Phương, ViAM

Lời bài hát Có Lẽ Bên Nhau Là Sai – Khánh Phương, ViAM

Nói em nghe đi ĐẾN LÚC KẾT THÚC THẬT SAO? Hứa trăm năm hứa sẽ ở bên nhau BẠC ĐẦU Cớ sao anh bội bạc quay đi chẳng đoái hoài…

Read more »
Có Lẽ Bên Nhau Là Sai (Speed Up Vip Mix) - HHD, thaolinh, ViAM

Lời bài hát Có Lẽ Bên Nhau Là Sai (Speed Up Vip Mix) – HHD, thaolinh, ViAM

Nói em nghe đi Đến lúc kết thúc thật sao Hứa trăm năm Hứa sẽ ở bên nhau bạc đầu Cớ sao anh bội bạc Quay đi chẳng đoái hoài…

Read more »
Có Lẽ Bên Nhau Là Sai (MUS Remix) - HHD, thaolinh, ViAM

Lời bài hát Có Lẽ Bên Nhau Là Sai (MUS Remix) – HHD, thaolinh, ViAM

Nói em nghe đi Đến lúc kết thúc thật sao Hứa trăm năm Hứa sẽ ở bên nhau bạc đầu Cớ sao anh bội bạc Quay đi chẳng đoái hoài…

Read more »
Có Lẽ Bên Nhau Là Sai - Hana Cẩm Tiên, ViAM

Lời bài hát Có Lẽ Bên Nhau Là Sai – Hana Cẩm Tiên, ViAM

Nói em nghe đi Đến lúc kết thúc thật sao Hứa trăm năm Hứa sẽ ở bên nhau bạc đầu Cớ sao anh bội bạc Quay đi chẳng đoái hoài…

Read more »
Không Biết Phải Làm Sao - Quang Đăng Trần, ViAM

Lời bài hát Không Biết Phải Làm Sao – Quang Đăng Trần, ViAM

Vì sao anh quay bước bỏ em nơi này? Vì sao bao ngang trái cứ đến như vậy! Là do em đã làm sai? Nên vô tình đánh mất một…

Read more »
Có Lẽ Bên Nhau Là Sai - Quang Đăng Trần, ViAM

Lời bài hát Có Lẽ Bên Nhau Là Sai – Quang Đăng Trần, ViAM

Nói em nghe đi ĐẾN LÚC KẾT THÚC THẬT SAO? Hứa trăm năm hứa sẽ ở bên nhau BẠC ĐẦU Cớ sao anh bội bạc quay đi chẳng đoái hoài…

Read more »