Xuân Thì - GiGi Hương Giang

Lời bài hát Xuân Thì – GiGi Hương Giang

Gặp anh trong những người bạn thân quen Một ngày mùa đông Nhiều năm xa cách kể từ lúc ấy Chẳng còn chờ mong Và thời gian đã nhuộm màu…

Read more »