Yêu Quá Nhiều Đau Lòng - Thiên Tú

Lời bài hát Yêu Quá Nhiều Đau Lòng – Thiên Tú

Cô đơn mình tôi Thấm hơi men say càng say Tưởng rằng mượn rượu cho quên đâu ngờ đau quá Ngu ngơ mình tôi Khi vẫn tin tiếng yêu dài…

Read more »