Yêu Trong Chánh Niệm - Hoàng Y Nhung

Lời bài hát Yêu Trong Chánh Niệm – Hoàng Y Nhung

Vì kiếp nao ta còn nợ nhau Nên kiếp nay gặp lại trả duyên xưa Nguyện hứa Thương yêu trong chánh niệm Đoạn tình duyên này giữ sao cho vẹn…

Read more »