Sao Không Thể Quên - Ary

Lời bài hát Sao Không Thể Quên – Ary

Giọt nắng tắt con đường xa lạ. Vì chẳng thấy đâu hình bóng ấy. Dường như con đây ngất ngay bờ môi của ai hao gầy.Những ngày tháng đông đầy…

Read more »