Hạ Trắng - Bằng Kiều, Thiên Tôn, Đình Bảo

Lời bài hát Hạ Trắng – Bằng Kiều, Thiên Tôn, Đình Bảo

Gọi nắng! Trên vai em gầy Đường xa áo bay Nắng qua mắt buồn Lòng hoa bướm say Lối em đi về Trời không có mây Đường đi suốt mùa…

Read more »
Rồi Mai Tôi Đưa Em - Bằng Kiều, Thiên Tôn, Đình Bảo

Lời bài hát Rồi Mai Tôi Đưa Em – Bằng Kiều, Thiên Tôn, Đình Bảo

Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm Xin lời cuối không dối gian trong mắt em Tình yêu trong thương đau nghe buồn thêm Gác vắng, mưa gợi miền…

Read more »