Mình Từng Là Tất Cả - BTa, HuyD

Lời bài hát Mình Từng Là Tất Cả – BTa, HuyD

Verse 1: Ngoài trời đang đổ mưa Như khóc thay lòng anh Mình từng hứa rằng Ta sẽ không bao giờ xa cách Từng dành cho nhau bao tiếng yêu…

Read more »
Chưa Nở Đã Tàn - BTa, HuyD

Lời bài hát Chưa Nở Đã Tàn – BTa, HuyD

Verse 1: Mình từng yêu nhau đến Như vậy Nào ai nghĩ sẽ phải buông tay Đâu muốn ta phải xa nhau Cố gắng cũng chẳng níu được Chỉ thêm…

Read more »
Chẳng Còn Cạnh Bên Nhau (Lofi Version) - BTa, HuyD

Lời bài hát Chẳng Còn Cạnh Bên Nhau (Lofi Version) – BTa, HuyD

Kể từ hôm ấy, là mình đã mãi mãi xa nhau Chẳng còn câu hứa, chẳng còn đâu những chiều đón đưa Pre Chorus: Từng lời ngọt ngào khi xưa,…

Read more »