Đừng Hỏi Ngày Sau - BTa, Titus

Lời bài hát Đừng Hỏi Ngày Sau – BTa, Titus

Verse 1: Đừng hỏi một người rằng đến ngày sau Hạnh phúc có tìm về lại với nhau Khi chẳng còn gì ngoài tổn thương Cạn nước mắt cũng chẳng…

Read more »