VỌNG KIM LANG (LOFI VERSION) - Bùi Phi Long

Lời bài hát VỌNG KIM LANG (LOFI VERSION) – Bùi Phi Long

Đôi cánh tay anh che trở em muôn đời Xin chớ nên xa rời vòng tay ấm thân thương Mây kia xám giăng ngang trời bồi hồi cỏ cây mù…

Read more »