Đừng Khóc (Avatar Remix) - Chi Dân, Việt Anh Avatar

Lời bài hát Đừng Khóc (Avatar Remix) – Chi Dân, Việt Anh Avatar

Đừng khóc cho dù tất cả Nhận lại chỉ là những tổn thương Đừng khóc cho dù một mai Gượng cười nhạt nhòa bao vấn vương Đèn nhà ai sớm…

Read more »