Khiêu Vũ - Côngg

Lời bài hát Khiêu Vũ – Côngg

Đắm say trong từng Nhịp tim của ai đó đang dần tăng Có chăng đây là Thời gian để có thể lấy Cứ vô tư vậy Chìm trong màn đêm…

Read more »