Không Phải Lưu Manh - Đỗ Hiếu, DT Tập Rap

Lời bài hát Không Phải Lưu Manh – Đỗ Hiếu, DT Tập Rap

Từng có nghe tin đồn mấy đứa nói rằng muốn có em gần Chắc chắn quá gà mới nghĩ rằng em thật quá dễ ăn Người cho em đóa hoa…

Read more »