Chơi Vơi Giữa Trời (Remix) - Doãn Hiếu, Hoa Xuân Đức

Lời bài hát Chơi Vơi Giữa Trời (Remix) – Doãn Hiếu, Hoa Xuân Đức

Xa là xa nhau thôi Quên là quên nhanh thôi Có nhiều thứ đã lâu, nhưng chẳng thể vơi Chơi vơi nơi bão tố sóng gió cuộc đời Thật là…

Read more »