Hết Giận Rồi Thương - Đoàn Thanh Phương, Hồ Phương Liên

Lời bài hát Hết Giận Rồi Thương – Đoàn Thanh Phương, Hồ Phương Liên

Nhớ anh em đứng ngồi nỏ được Vắng anh em giấc ngủ nỏ yên Người ơi Chứ gần anh thì anh giận Mà xa anh thì anh hờn Người ơi…

Read more »