LÊN ĐỒ - Droppy, Dlow, Hổ

Lời bài hát LÊN ĐỒ – Droppy, Dlow, Hổ

Droppy : bro ! lên đồ lên đồ / tới giờ lên đường anh lướt qua / vương lại / bad B trên giường mau zoom vào / sát vào…

Read more »