Đêm Mưa - Duy Ngọc

Lời bài hát Đêm Mưa – Duy Ngọc

Đêm cùng những vì sao Tựa như rơi xuống hiên nhà Anh và em ngồi bên cạnh nhau Mà sao xa đến tận Là do ta đã Chẳng còn yêu…

Read more »