Bonus: Đón xuân & Đoản xuân ca - Hà Trần, Suni Hạ Linh

Lời bài hát Bonus: Đón xuân & Đoản xuân ca – Hà Trần, Suni Hạ Linh

Xuân đã đến rồi, gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời Vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi Đem trong tiếng cười cho kiếp người tình…

Read more »