Đọng Lại - Hải Lưu

Lời bài hát Đọng Lại – Hải Lưu

ĐỌNG LẠI Trôi qua mau những tháng năm dài, đôi chân đi có thấy mệt nhoài. Nhìn lại hình hài, ta còn ai Bay lên bay lên như cánh chim…

Read more »