Trả Lại Anh - Hạo Thiên, BMZ

Lời bài hát Trả Lại Anh – Hạo Thiên, BMZ

Miên man ngày tháng lỡ làng Lang thang giọt buồn ai lỡ mang Thênh thang như gió mây ngàn Giờ sang trang Mai đây ai nhớ ai vô vàn Ngồi…

Read more »
Một Mình Giữa Trời Đông - Hạo Thiên, BMZ

Lời bài hát Một Mình Giữa Trời Đông – Hạo Thiên, BMZ

MỘT MÌNH GIỮA TRỜI ĐÔNG Sáng Tác và Trình Bày: Hạo Thiên Cô đơn sớm tối Anh mang nỗi nhớ hao gầy Em giờ đây đi về đâu? Yêu thương…

Read more »