Gió Đánh Đò Đưa - Hồng Duyên, Tạ Quang Thắng

Lời bài hát Gió Đánh Đò Đưa – Hồng Duyên, Tạ Quang Thắng

Gió đánh cành tre, gió đập cành tre Chiếc thuyền anh vắng le the đợi nàng Gió đánh cành bàng, gió đập cành bàng Dừng chèo anh hát cô nàng…

Read more »