Hồng Trần Tứ Bái - Hoon

Lời bài hát Hồng Trần Tứ Bái – Hoon

Ver: Mưa rơi rơi lúc chiều buông, vươn sầu trên nhành hoa liễu buồn Giọt lệ người đến tiễn đưa, đưa em đi về nơi cố hương Nàng nhắm mắt…

Read more »