Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh (New Version) - Hương Giang, Lê Minh Hiếu

Lời bài hát Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh (New Version) – Hương Giang, Lê Minh Hiếu

Verse 1: Em, anh, cô ta, chuyện chúng mình Giờ đây phải làm sao yên vui như ban đầu Nhớ, đau, còn người vui nơi khác Hỏi phải chăng người…

Read more »