Anh Cá Con - Jombie, Sakhar, A Tô

Lời bài hát Anh Cá Con – Jombie, Sakhar, A Tô

ATô: Melody Ngàn trùng sóng xô, phong ba cũng không ngăn được, đi lên từ mồ hôi máu rơi Hào hùng Cá Con vượt ra biển khơi, Anh Em bên…

Read more »