Cần Một Lý Do (Eric Remix) - Khánh Cường

Lời bài hát Cần Một Lý Do (Eric Remix) – Khánh Cường

Yêu đậm sâu mấy ai không đau Thương đậm sâu nay cũng đã phai màu Trong tình yêu ai biết trước mai sau Nay nhìn nhau cũng chẳng nói một…

Read more »
Cần Một Lý Do (Lofi Version) - Khánh Cường

Lời bài hát Cần Một Lý Do (Lofi Version) – Khánh Cường

Yêu đậm sâu mấy ai không đau Thương đậm sâu nay cũng đã phai màu Trong tình yêu ai biết trước mai sau Nay nhìn nhau cũng chẳng nói một…

Read more »
Cần Một Lý Do - Khánh Cường

Lời bài hát Cần Một Lý Do – Khánh Cường

Yêu đậm sâu mấy ai không đau Thương đậm sâu nay cũng đã phai màu Trong tình yêu ai biết trước mai sau Nay nhìn nhau cũng chẳng nói một…

Read more »