Tháng Mấy ... Chia Tay? (Remix) - Khởi My, Kaisoul, Bảo Thạch

Lời bài hát Tháng Mấy … Chia Tay? (Remix) – Khởi My, Kaisoul, Bảo Thạch

Hỏi bầu trời sao mưa chẳng rơi Hỏi nỗi buồn sao không đáp lời Mang nước mắt ra phơi kí ức xa khơi Đến đâu tìm niềm vui mới Hỏi…

Read more »
Tháng Mấy ... Chia Tay? - Khởi My, Kaisoul, Bảo Thạch

Lời bài hát Tháng Mấy … Chia Tay? – Khởi My, Kaisoul, Bảo Thạch

Hỏi bầu trời sao mưa chẳng rơi Hỏi nỗi buồn sao không đáp lời Mang nước mắt ra phơi kí ức xa khơi Đến đâu tìm niềm vui mới Hỏi…

Read more »