Đừng Nói Câu Sang Hèn - Khưu Huy Vũ, Lưu Ánh Loan

Lời bài hát Đừng Nói Câu Sang Hèn – Khưu Huy Vũ, Lưu Ánh Loan

Nữ: Chúng mình thương nhau, đã bao năm rồi Sao anh không về, thưa với mẹ cha Trầu cau sang đây, cho duyên thắm thêm nồng Nên nghĩa vợ chồng,…

Read more »
Không Phải Tại Chúng Mình (Remix) - Khưu Huy Vũ, Lưu Ánh Loan

Lời bài hát Không Phải Tại Chúng Mình (Remix) – Khưu Huy Vũ, Lưu Ánh Loan

Không phải tại em cũng không phải tại anh Tại Trời xui khiến nên chúng mình yêu nhau Tình nồng thắm biết bao lúc ông Tơ bắt cầu Bà Nguyệt…

Read more »