Lỡ Chuyến Đò Thương - Khưu Huy Vũ, Quỳnh Trang

Lời bài hát Lỡ Chuyến Đò Thương – Khưu Huy Vũ, Quỳnh Trang

Hai đứa mình quen nhau Ba bốn năm rồi Anh biết anh nghèo Làm sao dám nói ra Để giờ người ta Theo chồng anh bối rối Mai mối xong…

Read more »
Chung Một Dòng Sông - Khưu Huy Vũ, Quỳnh Trang

Lời bài hát Chung Một Dòng Sông – Khưu Huy Vũ, Quỳnh Trang

Trang Chung 1 dòng sông, anh và em đã thương nhau thật lòng Nhiều đêm nằm mơ thấy mình đẹp mối duyên thơ Vũ Thuyền hoa đã neo bến mong…

Read more »