Rước Tình Về Với Quê Hương - Lê Ngọc Thúy, Tiến Sĩ Dane Trương

Lời bài hát Rước Tình Về Với Quê Hương – Lê Ngọc Thúy, Tiến Sĩ Dane Trương

Em xin đưa Anh về Về quê hương yêu dấu Em xin đưa Anh về Về quê hương tuyệt trần Đèn trăng treo tuốt trên cao Ánh sao như muôn…

Read more »