Nhẫn Cỏ Cho Em - Lê Sang, Chế Thanh

Lời bài hát Nhẫn Cỏ Cho Em – Lê Sang, Chế Thanh

Bài Hát: Nhẫn Cỏ Cho Em Ca sĩ: Lê Sang , Chế Thanh Anh nghèo Đâu có nhẫn kim cương Anh…. Chỉ tặng em… Nhẫn cỏ thường Nhẫn cỏ nghèo…

Read more »
Chưa Vơi Câu Hò - Lê Sang, Chế Thanh

Lời bài hát Chưa Vơi Câu Hò – Lê Sang, Chế Thanh

Bài hát: Chưa Vơi Câu Hò Ca sĩ: Lê Sang, Chế Thanh Chim sáo bay ngang câu hát chiều nay Đậu trên câu hò cho đàn ai lỡ cung sầu…

Read more »