Trả Lại Em - Lê Sang, Lưu Ánh Loan

Lời bài hát Trả Lại Em – Lê Sang, Lưu Ánh Loan

Bài Hát: Trả Lại Em Ca sĩ: Lê Sang , Lưu Ánh Loan Trả lại em đêm dài Chung đôi bóng Dưới trăng sao. Trả lại em con đường In…

Read more »
Tơ Hồng - Lê Sang, Lưu Ánh Loan

Lời bài hát Tơ Hồng – Lê Sang, Lưu Ánh Loan

 Bài Hát: Tơ Hồng Ca Sĩ: Lê Sang, Lưu Ánh Loan Anh đến quê em nơi đây Có dòng sông cầu Dự ngày hội lim Anh đã hứa khi…

Read more »
Bằng Lòng Đi Em - Lê Sang, Lưu Ánh Loan

Lời bài hát Bằng Lòng Đi Em – Lê Sang, Lưu Ánh Loan

Bằng lòng đi em, anh về quê mang lễ cau trầu Mẹ cha lên hỏi kết hoa bằng thuyền đưa dâu đó nghe Áo cưới hình đôi bồ câu khăn…

Read more »