Vọng Tình Tan - Lee Ken, LPT

Lời bài hát Vọng Tình Tan – Lee Ken, LPT

V1 : Còn buồn thương ai đêm từng đêm chiếc bóng cô phòng gió lay cành cao hỏi ai tại sao buồn thêm trong lòng hồng trần thôi đưa ……

Read more »
Người Nhận Niềm Đau - Lee Ken, LPT

Lời bài hát Người Nhận Niềm Đau – Lee Ken, LPT

Sau chia ly … Giọt buồn vương trên mi .. Xa cách nhau chia hai lối về Anh đau hay Một mình em nơi đây Từng niềm đau em phải…

Read more »