Thiên Đường Cô Đơn - Loli, Kiên

Lời bài hát Thiên Đường Cô Đơn – Loli, Kiên

Verse 1: Chiều về trên phố, Bốn bề lặng im, Ai cũng mang tâm tình. Giờ này đâu đó, Có ai đang tìm Một người giống như tôi? Từng mong…

Read more »