1 Bước Lùi 4 Bước Tới - Lửa, Zani

Lời bài hát 1 Bước Lùi 4 Bước Tới – Lửa, Zani

Có lúc em ngỡ như là mơ Bao đêm không vui vì em nhớ Những thứ chẳng mấy gì vẻ vang Nhưng đâu ai hay rằng em đã mang 1…

Read more »