Đêm Giao Thừa Nghe Khúc Dân Ca - Lưu Ánh Loan, Lâm Minh Khôi

Lời bài hát Đêm Giao Thừa Nghe Khúc Dân Ca – Lưu Ánh Loan, Lâm Minh Khôi

Đêm giao thừa nghe một khúc dân ca Bài dân ca tha thiết đậm đà Từ tha hương nghe bài dân ca Câu dân ca ấm lòng người đi xa…

Read more »
Ra Giêng Anh Cưới Em - Lưu Ánh Loan, Lâm Minh Khôi

Lời bài hát Ra Giêng Anh Cưới Em – Lưu Ánh Loan, Lâm Minh Khôi

Ngộ kỳ thời con kiến nó leo cây Nam mô di bố phụ Hữu duyên mà thiên lý ngộ Nam mô di bố phụ gặp mặt nhau đây Chốn này…

Read more »
Trách Ai Bây Giờ - Lưu Ánh Loan, Lâm Minh Khôi

Lời bài hát Trách Ai Bây Giờ – Lưu Ánh Loan, Lâm Minh Khôi

Em sang giàu anh thì nghèo khó, ước mơ nhiều để giờ lao đao Hỏi trời cao vì sao đã an bày, tơ duyên se mối chưa gì lìa ra…

Read more »