Anh Lại Bỏ Rơi Em Rồi - Lưu Hiền Trinh, MDA, MYG

Lời bài hát Anh Lại Bỏ Rơi Em Rồi – Lưu Hiền Trinh, MDA, MYG

Anh, anh lại đi đâu rồi… Sao lại bỏ rơi em giữa cuộc đời Còn mình em cô đơn, mình em cô đơn Anh… Anh lại buông tay rồi, sao…

Read more »