Hoa Hồng Đen (Theme Song From Chiếm Đoạt) - Miu Lê, Hứa Kim Tuyền

Lời bài hát Hoa Hồng Đen (Theme Song From Chiếm Đoạt) – Miu Lê, Hứa Kim Tuyền

Tựa mặt hồ trong vắt Gió heo may vẫn bay la đà Một giọt sầu rơi xuống Khiến tâm tư em gợn sóng Giờ mình phải đi tiếp thế thôi…

Read more »