Kẻ Nắm Người Buông - NB3 Hoài Bảo, Châu Dương

Lời bài hát Kẻ Nắm Người Buông – NB3 Hoài Bảo, Châu Dương

Dại khờ yêu ai đắm say Cho đến bây giờ nhận toàn đắng cay Giọt lệ trên mi vấn vương Khóc cho một người mà ta rất thương Tình đầu…

Read more »