Nấp Sau Thấm Đau - Ngọc Kara

Lời bài hát Nấp Sau Thấm Đau – Ngọc Kara

Nếu không gặp hôm nay Chắc anh rất khó Nói rõ một lời chia tay Lòng xót như cát Xay xước tim mình đau cay Làm gián đoạn phút yêu…

Read more »
Linh Cảm Tim Em (New Version) - Ngọc Kara

Lời bài hát Linh Cảm Tim Em (New Version) – Ngọc Kara

Anh đứng ở trước mặt em Nói em nghe mà xem Anh đã đi đâu nhiều đêm Anh bảo công việc lớn Có thể chẳng về sớm Cũng chẳng cần…

Read more »
Linh Cảm Tim Em - Ngọc Kara

Lời bài hát Linh Cảm Tim Em – Ngọc Kara

Bài hát: Linh Cảm Tim Em Ca sĩ: Ngọc Kara Anh đứng ở trước mặt em Nói em nghe mà xem Anh đã đi đâu nhiều đêm Anh bảo công…

Read more »