Lỡ Hẹn Với Dòng Lam - Ngọc Tùng

Lời bài hát Lỡ Hẹn Với Dòng Lam – Ngọc Tùng

Từ độ chia tay anh phiêu bạt muôn phương Nay trở về quê đò gác bến rồi Sông Lam bên lở bên bồi Mà anh lỡ hẹn với người anh…

Read more »