Thương Mấy Cũng Đành - Nguyễn Phi Hải, Jin Tuấn Nam

Lời bài hát Thương Mấy Cũng Đành – Nguyễn Phi Hải, Jin Tuấn Nam

Bao nhiêu ân tình xưa Một thuở mộng mơ nay còn đâu Đò sang, khóc cho thân em má hồng Lương duyên không hợp đôi Người đi ta cũng đành…

Read more »