Chờ Cơn Gió Giông - Nhật Kim Anh, Ngọc Phụng

Lời bài hát Chờ Cơn Gió Giông – Nhật Kim Anh, Ngọc Phụng

Một mùa nước lên Nước nổi quê mình Một mùa gió lên Gió lùa bờ kinh Nhà tranh bếp siêu rung rinh Bầy con trẻ thơ im thinh Ngày mùa…

Read more »