Lồng Đèn Trung Thu - Phương Huệ Nhi

Lời bài hát Lồng Đèn Trung Thu – Phương Huệ Nhi

Trung thu trăng sáng trong, to thật to, trên ngọn tre Thấy chú cuội già, ngồi chơi, bên gốc đa. Trung thu, ai cũng ra, chơi ngoài sân, Bên mẹ…

Read more »