Nhớ Cố Hương - Quách Phú Thành

Lời bài hát Nhớ Cố Hương – Quách Phú Thành

Nhớ cố hương về Dạt dào tình quê chan chứa Chấp chới cánh cò ngoài đồng lúa Nắng sớm chiều mưa Nhớ hàng dừa xanh đang trổ bông Nước chảy…

Read more »
Thương Áo Bà Ba - Quách Phú Thành

Lời bài hát Thương Áo Bà Ba – Quách Phú Thành

Tôi thương chiếc áo bà ba Áo bà ba em mặc ra đồng Trưa nắng hè áo đẫm mồ hôi Áo dãi dầu sớm nắng chiều mưa Tôi thương chiếc…

Read more »