Duyên Ta Hết Rồi - Shark, HOA HỒNG DẠI MUSIC

Lời bài hát Duyên Ta Hết Rồi – Shark, HOA HỒNG DẠI MUSIC

A Hoàng hôn khuất sau chân trời Màng đêm buông lẻ loi Ánh trăng chiếu soi mặt hồ Lặng im rơi nước mắt Ngày mai em bước theo chồng Đoàn…

Read more »