Ký Minh Nguyệt / 寄明月 - SING Nữ Đoàn

Lời bài hát Ký Minh Nguyệt / 寄明月 – SING Nữ Đoàn

Bài hát: Ký Minh Nguyệt / 寄明月 – SING Nữ Đoàn 穿过了小巷后的古街 Chuān gùo le xiǎo xìang hòu de gǔ jiē 青墙旁你遥望夕阳斜 Qīng qíang páng nǐ yáo wàng xī yáng…

Read more »